Er wordt veel gediscussieerd over wel of niet tutoyeren… Enerzijds wil je beleefd zijn en anderzijds informeel… Empathie is hierbij essentieel, alles hangt af van de wijze waarop iemand opneemt. Vuistregel: Noemt men zelf de voornaam kan je hem/haar ook gerust met de voornaam aanspreken; Neemt iemand alleen op met het noemen van de achternaam, ga je verder in de u-vorm en meneer, mevrouw…